Prøv noget andet – køb gedemælk

Mælk er en kæmpe del af vores daglige kost. Dette kommer måske ikke umiddelbart til udtryk, da det trods alt er de færreste, der faktisk drikker et glas mælk hver eneste dag. Dog kommer mælk og mælkeprodukter til gengæld til udtryk i alle mulige forskellige sammenhænge. Dette kan for eksempel være i brød eller yoghurt. Dermed bliver det altså hurtigt noget, som man fylder sig krop med på en daglig basis. Man bruger for eksempel også ofte mælk i kaffen eller ovenpå havregrynene om morgenen, hvor det altså kommer en del tydeligere til udtryk.

For det meste vil man forbinde mælk med det produkt, som koen producere, men der findes jo også mælk i mange andre forbindelser. Man kan med fordel prøve sig med andre typer af mælk særligt, når man for eksempel vil lave is eller yoghurt. Her kan gedemælk være et godt alternativ. Det er ikke noget, som man har dyrket i denne del af verdenen, hvor komælken trods alt er altoverskyggende, men mange andre steder i verdenen er gedemælken den almindelige type af mælk. Der er ingen tvivl om, at det ikke smager ligesom komælk, men hvis man bruger det til at lave yoghurt eller særligt ost, kan det virkelig bidrage med en smag, som man ikke ville have fået med komælk.

Uhomogeniseret gedemælk giver en naturlig fornemmelse

Det er med gedemælk præcis ligesom med godmælk, der finde homogeniseret mælk og uhomogensieret mælk. Den uhomogensieret mælk kan betragtes som mere naturlig, da denne ikke har været underbehandling, hermed betydende, at den ikke er blevet behandlet således, at mælkens fedtkugler ikke ligger sig på toppen, og dermed skaber en mere ensformig mælk. Selvom det måske lyder attraktivt med en homogeniseret mælk, er der altså fordele ved at vælge den ubehandlede mælk, særligt når man snakker om gedemælk.

Når man vælger at købe gedemælk er det ofte, fordi man ønsker sig en oplevelse, noget der bryder med den almindelige komælk. På den måde kan man med fordel også vælge en mælk, der kommer tættere på det naturlige, da dette også er, hvad man vil opleve rent smagsmæssigt. Se mere og bliv klogere på gedemælkens funktioner, samt mulige måder den kan bruges på.

Indlægs forfatter: admin